Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 5127

Rzeczoznawcy

Wycena

Wycena domu i mieszkania

Profesjonalna wycena nieruchomości jest niezbędna w wielu przypadkach, m.in. w postępowaniu sądowym czy podziale majątku. Wycena mieszkań, wycena domów czy wycena gruntów lub budynków komercyjnych jest wykonywana rzetelnie oraz w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami dotyczącymi tego typu dokumentów. Koszt wyceny jest niezależny od wartości nieruchomości.

Na czym polega wycena?

Rodzaje wycenianych nieruchomości

Rzeczoznawca oferuje usługi takie jak wycena nieruchomości w Warszawie w zakresie:

 • nieruchomości mieszkalnych – np wycena domu w Wilanowie oraz wyceny lokali
 • nieruchomości komercyjnych: wycena lokali handlowych, biurowych, usługowych, wycena magazynów,
 • nieruchomości gruntowych: działek budowlanych, inwestycyjnych
 • nieruchomości rolnych
 • nieruchomości leśnych
 • spółdzielczego własnościowego prawa: spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego

Cele wyceny nieruchomości

Cele, dla których przygotowuje wyceny, mogą być następujące:

 • zabezpieczenia wierzytelności banku (kredytów bankowych)
 • ustalenia ceny sprzedaży lub kupna nieruchomości
 • podziału majątku, zniesienia współwłasności
 • postępowania spadkowego
 • zniesienia współwłasności
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
 • wniesienia wkładów niepieniężnych do spółki

Obszar, w którym działam

Przygotowuje wyceny nieruchomości położonych w Warszawie i jej okolicach:

 • Warszawa: Białołęka, Bemowo, Bielany, Ochota, Praga Północ, Praga Południe, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz.
 • Powiaty: wołomiński, legionowski, warszawski zachodni, pruszkowski, piaseczyński, otwocki , miński.

Dokumenty wymagane do wyceny

Poniżej zamieszczam listę wymaganych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wyceny. W przypadku nieposiadania wymienionych dokumentów przez Klienta oferuję swoja pomoc w celu ich uzyskania.

Nieruchomość lokalowa:

 • aktualny odpis lub sam numer księgi wieczystej
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna –sprzedaży, darowizny)
 • dla rynku pierwotnego
  • odpis z księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja,
  • wypis z rejestru gruntów na działki na których realizowana jest inwestycja,
  • pozwolenie na budowę,
  • przedwstępną umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową).

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • aktualny odpis księgi wieczystej lub ewentualnie numer księgi wieczystej ( w przypadku, gdy lokal ma założoną księgę wieczystą),
 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis) dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu (zawierające m.in. informacje komu przysługuje prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu – powierzchnię użytkową, położenie na piętrze).

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej lub sam numer księgi wieczystej
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna –sprzedaży, darowizny)
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej / wyrys z rejestru gruntów
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

Nieruchomość zabudowana:

 • aktualny odpis księgi wieczystej lub ewentualnie numer księgi wieczystej,
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny),
 • pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania,
 • dokumenty techniczne budynku zawierające ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,

Lokal użytkowy:

 • aktualny odpis księgi wieczystej lub ewentualnie numer księgi wieczystej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży darowizny),
 • dokumenty techniczne lokalu zawierające ogólną charakterystykę lokalu wraz z parametrami technicznymi oraz planem lokalu,
 • w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu - umowa najmu.

Standardy wyceny

Sprawą priorytetową dla mnie jest zawsze wysoka jakość świadczonych usług oraz zadowolenie klientów ze współpracy ze mną. Dlatego wykonane przeze mnie wyceny i opracowania sporządzone są zawsze:

 • zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
  • Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Dz.U. z 2004 Nr 207 poz.2109)
  • Standardami Zawodowymi Polskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych
 • precyzyjnie, rzetelnie i terminowo

Koszty wyceny

Koszt sporządzenia wyceny, oraz porad i konsultacji nie jest zależny od wartości nieruchomości, ale przede wszystkim od nakładu poniesionej pracy. A na to składa się bardzo wiele elementów:

 • charakter, wielkość i rodzaj części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny
 • termin i warunki wykonania czynności szacunkowych
 • koszty ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki, dojazd)

Oznacza to, że koszt usługi musi być ustalany każdorazowo indywidualnie. Termin przygotowania typowej wyceny (lub innego standardowego opracowania) zawiera się zwykle w przedziale od kilku dni do dwóch tygodni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji.

Jeśli chcą Państwo uzyskać informację na temat przybliżonego kosztu usługi, proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

 


Kontakt:

Urszula Prajsnar-Klinowska - Rzeczoznawca Majątkowy
tel. kom. 604 521 835
ul. Bruzdowa 113 H
02-991 Warszawa
email: [email protected]